Releekaitse, rikke- ja pingeindikaatorid

Signaalikeskused, mootori – ja lahtrikaitsereleed, trafokaitserelee, kaarekaitse (Schneider, ABB)

Pingeindikaatorid ja pingemõõtelahendused vastavalt standardile IEC61243-5, rikkeindikaatorid keskpingevõrkudesse (IKI-20, IKI-50), autonoomne trafokaitserelee (IKI-30), faseerimisseade (Kries)