Jõu-ja jaotustrafod

Jõutrafod (ONAN, ONAF)

Jaotustrafod (Kuiv, oli, valuvaikisolatsiooniga)

Eritrafod (omatarbetrafod, konverterid, reaktorid, kaarekustutuspoolid)

Trafod keskpingeseadmetele

Voolutrafod sise- ja välistingimustesse (kuni 52kV, 2500A)

Pingetrafod sise- ja välistingimustesse (kuni 36kV)

Avatavad ja mitteavatavad kaablivoolutrafod sise- ja välistingimustesse

Isolaatorid ja mahtuvuslikud pingejagurid