Teenused

ELEKTRISEADMETE VALMISTAMINE

 • komplektalajaamad
 • jaotusalajaamad
 • keskpingeseadmed
 • madalpingeseadmed
 • RTU kapid
 • releekaitse paneelid
 • reaktiivenergia kompenseerimisseadmed

PROJEKTEERIMISTÖÖD

 • alajaamade seadmete sh. automaatika osa projekteerimine
 • alajaamade rekonstrueerimisega seotud projektid
 • keskpinge- ja kõrgepingeliinide projekteerimine
 • mastilülitite ja lahklülitite paigaldusega seotud projekteerimistööd
 • kommertsmõõtelahenduste projekteerimine

RELEEKAITSE- JA TELEMEHHAANIKASEADMETE KONFIGUREERIMINE

 • telemehhaanika (RTU)
 • releekaitse
 • sideseadmed
 • SCADA

ELEKTROMONTAAŽ

 • alajaama automaatika osa paigaldus
 • kesk- ja madalpingeseadmete paigaldus
 • teised tööd