Teenused

SEADMETE VALMISTAMINE

 • Komplektalajaamad
 • madalpinge jaotusseadmed
 • trafod
 • keskpingeseadmed
 • RTU kapid
 • telemehhaanika seadmed (RTU, modemid, switchid)
 • rikke-ja pingeindikaatorid
 • releekaitse paneelid
 • reaktiivenergia kompenseerimisseadmed

PROJEKTEERIMISTÖÖD

 • Juhtimisahelate ja releekaitseahelate projekteerimine
 • Alajaama fiidrite projekteerimine
 • Alajaamade rekonstrueerimisega seotud projektid
 • Keskpinge- ja kõrgepingeliinide projekteerimine
 • Mastilülitite ja lahklülitite paigaldusega seotud projekteerimistööd
 • Kommertsmõõtmise projekteerimine
 • Telemehhaanika projekteerimine

RELEEKAITSE- JA TELEMEHHAANIKASEADMETE KONFIGUREERIMINE

 • Releekaitse
 • Telemehhaanika: Viola, RTU, Viola modemid, switchid (MOXA)

ELEKTROMONTAAŽ

 • Releede, indikaatorite ja andurite paigaldus ja vahetus
 • Juhtimisahelate ja releekaitseahelate paigaldus
 • Telemehhaanika paigaldustööd
 • Kaablite paigaldus
 • Trafode ja teiste seadmete paigaldus
 • Teised tööd